Vertaalbureau voor Professionele Vertalingen

Vertaalbureau voor Professionele Vertalingen

Met de toename van het gebruik van internet neemt de vraag naar vertalingen evenredig toe. Dat komt door het internationale karakter van internet. Online worden we niet beperkt door afstanden of grenzen. Hooguit door gebrekkige kennis van een taal of een cultuur.

Laughter: Never take yourself too seriously

Laughter: Never take yourself too seriously

“Laugh at yourself and at life. Not in the spirit of derision or whining self-pity, but as a remedy, a miracle drug, that will ease your pain, cure your depression, and help you to put in perspective that seemingly terrible defeat and worry with laughter at your predicaments…